Home

Het Sociaal Vervoer van de toekomst: hoe ziet dat eruit?
Zeven kunstenaars verbeelden dromen én nachtmerries

De Gemeente Amsterdam werkt aan een toekomstvisie voor het thema Sociaal Vervoer en werkt hiervoor met allerei verschillende methodieken, waaronder Speculative Design. Speculative Design poogt de wereld van de toekomst de visualiseren, zodat wij er over na kunnen denken, er iets bij kunnen voelen, veel vragen kunnen stellen en ons zo geïnformeerd en doorvoeld kunnen voorbereiden. Zeven fantastische kunstenaars en digital artists hebben het projectteam Sociaal Vervoer van de Gemeente Amsterdam geholpen met het verbeelden van hun visie op vier scenario’s zoals opgesteld door het Planbureau voor de Leefomgeving. Via dit online kanaal kun je hun werk bekijken en lezen hoe deze werken tot stand zijn gekomen. Je kunt de werken met toelichting bekijken via werken in het menu rechtsboven of door op één van de werken te klikken in de collage hieronder.

Alle werken op dit platform blijven zonder uitzondering eigendom van de respectievelijke kunstenaars. Replicatie of publicatie zonder expliciete toestemming van de kunstenaars is ten strengste verboden. Contactgegevens van de kunstenaars kunnen opgehaald worden via de Gemeente Amsterdam.

Dit project is een samenwerking van: